VS-Humentor er et samarbeidsprosjekt mellom Virke og Seema AS
  Virke   twitter   epost

post@vshumentor.no

 
Seema
VS-Humentor

Om Oss

Om VS-Humentor

Slide1
VS-Humentor, et samarbeidsprosjekt mellom Hovedorganisasjonen Virke og Seema AS, er et mentorprogram basert på mangfoldsledelse. Det som gjør programmet unikt, er at det har et likeverdig fokus på mentor, mentee og virksomhetens utvikling.

Mangfold i arbeidslivet gir økt lønnsomhet, økt produktivitet, økt innovasjon og tilgang på nye markeder – dette forutsatt at vi vet hvordan mangfoldet skal ledes.

Mangfoldsledelse er en viktig del av alle former for ledelse, og handler om å identifisere, utvikle og fremme kompetanser og talent i din arbeidsstokk. Det vil bidra til et bedre og mer inkluderende arbeidsmiljø og styrke felleskapet på arbeidsplassen. Først ved å utnytte potensialet som ligger i ulikhetene, blir det en styrke. Det er denne kunnskapen vi ønsker å formidle til norsk næringsliv gjennom VS-Humentor.

VS-Humentor består av flere ulike moduler, både for mentor, mentee og virksomhet, sammen og hver for seg. Blant annet får mentor og virksomhet kurs i mangfoldsledelse som er spesielt tilpasset virksomheten og tilhørende bransje for maksimalt utbytte. Det gjennomføres workshop/foredrag hvor mentee løser en konkret oppgave for virksomheten.

Relasjonen mellom mentor og mentee er sentral i programmet, de to er satt sammen på bakgrunn av utdannelse, forventninger og interesse. Menteene i VS-Humentor er høyt utdannede med internasjonal bakgrunn, og mentorene er ledere på høyt nivå og med lang erfaring fra norsk næringsliv. Virksomhetene som deltar i programmet er virksomhetene der mentorene jobber.

Det legges opp til minst ett møte i måneden, med tett oppfølging av VS-Humentor. Ved å ha en mentorordning for høyt utdannede med internasjonal bakgrunn, håper vi å styrke næringslivets kunnskap om hvor viktig det er å rekruttere mangfoldig. Både mentor og virksomhet kommer tett innpå ressurser som de kanskje ellers ikke hadde møtt. VS-Humentor skaper en vinn-vinn situasjon for personer med internasjonal bakgrunn og norsk næringsliv ved at den ene parten får fremvist egen kompetanse og den andre parten får mulighet til å øke sin lønnsomhet.