VS-Humentor er et samarbeidsprosjekt mellom Virke og Seema AS
  Virke   twitter   epost

post@vshumentor.no

 
Seema
VS-Humentor

FAQ

1.Hva er VS-Humentor?

2.Koster det noe å delta?

3.Hvilken bakgrunn har personene er det som tas med i programmet som menteer?

4.Hva skiller dette fra andre mentorprogram?

5.Er det bare for kvinner?

6.Hvorfor er det behov for et slikt program?

7.De fleste virksomhetene har i dag ansatte med flerkulturell bakgrunn. Er ikke virksomhetene da gode på inkludering/mangfold?

8.Hvorfor er mangfold viktig?

9.Hva kan dette bidra med til min virksomhet?

10.Hva kan jeg få ut av å bli mentor?

11.Hvorfor skal virksomhetene prioritere dette i tider som nå, hvor vi går mot et trangere arbeidsmarked og tøffere økonomisk klima?

12.Er ikke de som faktisk tar en mastergrad i Norge, såpass integrert, at det å ha en egen tilnærming på å lede de på arbeidsplassen blir overflødig?

13.Har dere konkrete eksempler på dårlig ledelse av mangfold?