VS-Humentor er et samarbeidsprosjekt mellom Virke og Seema AS
  Virke   twitter   epost

post@vshumentor.no

 
Seema
VS-Humentor

Det viktigste er å holde fokus

Det tok ikke mange møter før vi hadde definert fokusområde og satt oss noen mål, nå gjelder det å være målrettet og gjennomføre.

Jeg møtte min mentor Runar Leite første gang på Kick-off for VS-Humentor. Dette var et veldig kort møte hvor vi så vidt rakk å bli litt kjent og avtale dato og tema for neste møte.

Selv om jeg allerede hadde møtt Runar var jeg veldig nervøs. Jeg visste at vi skulle bli bedre kjent og sette rammer for hvordan vi skulle jobbe sammen videre. I tillegg skulle vi kartlegge målene våre og bli enige om visjon.

Etter å ha møtt Runar par ganger, kan jeg nå si at det å ha en mentor er noe av det beste. Her får jeg tilgang til god coaching og veiledning. Mentoren min utfordrer meg, får meg til å reflektere, skaper bevissthet rundt egne mål og motiverer meg å lage en effektiv handlingsplan for å nå de målene vi har satt oss.

Denne relasjonen hjelper meg til å holde riktig fokus. Det jeg setter aller mest pris på i relasjon vår, er at vi snakker åpent om det meste, hans evne til å lytte og deretter gi meg ærlige og konstruktive tilbakemeldinger.

Jeg gleder meg til videre samarbeid, det er så mye nytt jeg lærer hver gang. Vi har satt oss noen mål og det viktigste nå er å holde fokus og sette de gode rådene jeg får ut i praksis.