VS-Humentor er et samarbeidsprosjekt mellom Virke og Seema AS
  Virke   twitter   epost

post@vshumentor.no

 
Seema
VS-Humentor
  • Mentoprogrammet som gir gjensidig utvikling og sikrer mangfold i norsk næringsliv
  • Mentoprogrammet som gir gjensidig utvikling og sikrer mangfold i norsk næringsliv

Om Virke AS

Virke er næringslivets nest største hovedorganisasjon og representerer over 19 000 virksomheter. Vi jobber for bedre rammevilkår for våre medlemmer, og et Norge som verdsetter og satser på de som driver virksomhet. Virke mener virksomheter lykkes best når verdiene skapes i samspill … 

Les Mer

Om Seema AS

Seema er det ledende miljøet på mangfoldsledelse. Gjennom kurs i mangfoldsledelse og lederopplæring i kulturforståelse gir vi ledere verktøy til å identifisere kompetansen i deres bedrift og til å nå nye markeder. I tillegg finansierer og drifter Seema et toårig talentprogram for … 

Les Mer

OM VS HUMENTOR

Et samarbeidsprosjekt mellom Hovedorganisasjonen Virke og Seema AS, er et mentorprogram basert på mangfoldsledelse. Det som gjør programmet unikt, er at det har et likeverdig fokus på mentor, mentee og virksomhetens utvikling.Mangfold i arbeidslivet gir økt lønnsomhet, økt produktivitet, økt innovasjon og … 

Les Mer
 

Å slutte i tide er en seier

Det er ikke et nederlag, men en prioritering som gjør meg sterkere og gir personlig vekst. For meg, er mentor en kunster, fordi overføring av visdom er virkelig en

Les Mer

Det viktigste er å holde fokus

Det tok ikke mange møter før vi hadde definert fokusområde og satt oss noen mål, nå gjelder det å være målrettet og gjennomføre. Jeg

Les Mer